Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Byggstart 2014

Spaden är satt i marken och här kommer vi ge löpande information om projektets framåtskridande. Rivningen av de fyra Tibnorhusen är genomförd och bereder plats för fjorton bostadskvarter. Rivningen har skett genom en demontering för att i största möjliga mån kunna återanvända rivningsmaterialet. Under hösten 2012 startades även renoveringen av kajerna.

Utbyggnaden på Norra Kajen kommer att ske etappvis med start i väster för att få en nära koppling till Sundsvalls stenstad.

Hus