Numrering kvarter Norra kajen

Försäljning av byggrätter

Försäljning av byggrätter genomförs av Norra Kajen Exploatering AB.

Elva kvarter är sålda (augusti 2017) i detaljplan 1B

Kvarter 1 och 2 till Mitthem AB (trygghetsboende och hyresrätter)

Kvarter  3 till ByggaBostäder (bostadsrätter)

Kvarter 4 till SPG AB (bostadrätter)

Kvarter 5 till Sundsvalls kommun (äldreboende)

Kvarter 6 och 7 till Lillskär AB (bostadsrätter)

Kvarter  8 till Lillskär AB (bostadsrätter)

Kvarter  9 del av till ARFSA (radhus och bostadsrätter)

Kvarter  9 del av till Fastighetsbolaget Igeln AB (bostadsrätter)

Kvarter 10 till KSME AB (bostadsrätter)

Kvarter 14 till KSME AB (bostadsrätter)

 

Förfrågningar på kvarter 11 -13 från byggherrar finns. Inga bindande avtal har ännu tecknats.

Detaljplanen över Beijer Bygg AB kallas detaljplan 1A och påbörjades 2015. Fastighetsbolaget Magnolia AB deltar i planarbetet och har för avsikt att bygga hyresrätter i området.