Därför valde vi White arkitekter

I april 2008 avslutades det parallella uppdraget med White arkitekter som vinnare. Juryn, som bestod av representanter från bolaget, kommunen och utomstående experter, ansåg att förslaget var det mest utvecklingsbara och att det hade störst potential.

arkitekt2

Förslaget har legat till grund för den fördjupade översiktsplanen och följer Stadsvision Sundsvalls idéer om Sundsvalls framtida utveckling. Exempel på det är tankarna om att koppla ihop Hagaområdet med Norra Kajen och Sundsvallsfjärden som har ett stort värde för såväl Sundsvall som Norra Kajen. Förslaget skapar även en en trygg stadsmiljö och en långsiktig hållbar samhällsutveckling med hög tillgänglighet.