Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Områdets historia

Från att ha varit en liten fiske- och hantverksstad vid Selångersåns mynning blev Sundsvall under 1800-talet centrum i ett träindustriområde med livliga internationella kontakter. Affärerna blomstrade, befolkningen växte. Sundsvallsfjärden var fylld med segelfartyg och i lasten låg bjälkar, sparrar och furubräder på väg till skogfattiga länder.

På Norra Kajens östra del byggde Sundsvalls första träpatron, PF Heffner, två ångsågar. Här fick också arbetarrörelsen sin start 1879 när sågverksarbetarna för första gången gick ut i strejk. Ända till 1930-talet var trävaruindustrin dominerande på Norra Kajen då hela Heffners sågverksområde såldes till kommunen. Den sista sågen revs 1936.

Historia6

Från 1940-talet fram till idag har Norra Kajen huserat hamnmagasin, industrilokaler och andra storskaliga byggnader – bland annat byggvarugrossisterna Beijer och Ahlsell, Lofotos postorderframkallning, stål-och metalldistributören Tibnor, industrigummileverantören Rubber och VVS grossisten Onninnen.