Norrakajen8

En sammanhållen vattenfront

Idén med Norra Kajen är att integrera boendet med vattnet. Kvarter och vägsträckning får tydliga spår av Sundsvalls historia i form av ett strikt rutnät. Arkitekturen kommer att vara modern och varierande med bostadsrätter i flervåningshus, punkthus och radhus. Ambitionen är att så många som möjligt ska ha nära till vatten och utsikt över fjärden. Genom att vända balkonger och terrasser mot söder utnyttjar vi till fullo Norra Kajens fantastiska söderläge.

När det gäller övrig bebyggelse planerar vi för hotell, förskolor, nöjes- och affärslokaler, och kontor. Stadsdelsparker, flera torg och en allé som huvudgata gör att Norra Kajen blir en naturlig förlängning av Sundsvalls innerstad.