Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Stadsvision 2007-2037

Vårt arbete med att utveckla Norra Kajen utgår från Stadsvision Sundsvall, strategin för hur staden ska byggas och utvecklas och som ger stadsplaneringen en röd tråd.

En sammanfattning

Vi ska växa hållbart och planera för en god livsmiljö med hänsyn till fyra perspektiv för hållbar utveckling:

folk4 * Ekologiskt

* Ekonomiskt

* Kulturellt

* Socialt

För att Sundsvall ska utvecklas långsiktigt hållbart ska vi bygga koncentrerat längs väl uppbyggda och fungerande kollektivtrafikstråk och främja goda järnvägsförbindelser. För att bli en av landets tillväxtregioner ska vi stärka Sundsvallsregionen med bra järnvägsförbindelser och utveckla Sundsvalls Stenstad som den ekonomiska motorn i detta.

Mervärdet med den tänkta utvecklingen är en väl fungerande stad med bättre miljö, större arbetsmarknad, bredare nöjesutbud och ökade möjligheter att välja boendealternativ. Den ger också Sundsvalls näringsliv förutsättningar att fungera väl och att växa.

Vi som bor och arbetar i Sundsvall ska våga agera och stärka Sundsvalls identitet.

Vi bygger en starkare stadskärna

Vi utvidgar och gör stadskärnan tätare för att ge plats åt boende, näringsverksamhet och rekreation. Stadslivet möter vattnet när staden byggs närmare Selångersån och Sundsvallsfjärden. Vår stadskärna ska utvecklas ytterligare i rollen som levande regionmotor för möten och upplevelser i Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad.

Vi stärker våra stadsstråk

Stadens stråk ska vara fyllda med liv och rörelse och erbjuder goda mötesplatser. Ett bra stråk lockar till sig människor och blir en grund för utveckling. När våra stadsstråk stärks kan de målpunkter som finns där bidra ännu tydligare till livet i staden.

Vi knyter ett nät av grönskastenar

Sundsvalls gröna stråk och parker ska länkas samman i ett nät av grönska där stadsbergens natur blir tillgänglig genom att kopplas till nätet. Vi ska fylla våra parker med innehåll.

Trafik på människans villkor

Vi ska verka för att fler kan gå, cykla eller använda kollektivtrafik och för att minska mängden transporter. Vi gör en grön boulevard av nuvarande E4 och placerar järnvägen under marknivå. Ett nytt resecentrum centralt och vid universitetet underlättar resandet både inom och utom regionen.