kaj1

Vi uppgraderar Sundsvall

Målet med omvandlingen av Norra Kajen är att skapa en attraktiv, ekologisk och hållbar stadsdel. Med 415 000 kvadratmeter mark tillgängligt nära centrum ges det ett unikt tillfälle att ge Sundsvall ett verkligt lyft.

Bakom tankarna kring hur den nya stadsdelen ska utvecklas råder enad politisk front. I bolaget Norra Kajen, ägt av Sundsvalls kommun jobbar man för handling och krafttag. Intentionerna i Sundsvalls stadsvision är ledstjärna i arbetet.