• Norra Kajen Exploatering AB

Sedan mars 2013 ägs bolaget till 100 % av Sundsvalls kommun. Norra Kajen Exploatering AB:s uppdrag är att utveckla Norra kajen enligt intentionerna i ”Stadsvision Sundsvall”.

skugga1VD för bolaget är Olof Nyberg och i styrelsen hittar du:

 

 

  • Anita Bdioui          (s) Ordförande
  • Rolf Nordin           (s) Ledamot
  • Frida Smedberg   (s) Ledamot
  • Börje Israelsson   (m) Ledamot
  • Marie Sundman    (fp) Ledamot