Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Projektets tidsplan

Vår tidsplan för utvecklingen av Norra Kajen är preliminär. Faktorer som påverkar är bland andra hur snabbt detaljplaner antas av kommunen samt hur marknaden utvecklas framgent.

nyckelDen första detaljplanen är antagen. En annan viktig tidpunkt för projektet var då den nya E4 i Sundsvall med högbron över Sundsvallsfjärden togs idrift 2015.

2016

 • Första inflyttning beräknas ske.

2015

 • Infrastruktur byggs; vägar, vatten, avlopp, fjärrvärme, el med mera samt pågående byggarbeten med Mitthem och Sundsvalls Kommun.
 • Försäljning av bostadsrätter av Lillskär AB startar i juni 2015. www.lillskar.com Försäljning av bostadsrätter av Rätt till Hyresrätt starta under sommaren/hösten 2015.
 • Projektering av vägar, vatten och avlopp, fjärrvärme el mm påbörjas för kvarteren 8-13. Ombyggnad av kajen nedanför Beijers påbörjas under hösten.
 • En ny E4 i Sundsvall med ny högbron över Sundsvallsfjärden innebär minskad trafik genom de centrala delarna av staden och Norra Kajen.
 • Merparten av farligt gods kommer att ledas över bron och inte in i stadens centrala delar.
 • En ny detaljplan över Beijerområdet påbörjas.

Parkering och transporter

Alla bostadsgårdar inom den nya stadsdelen ska vara bilfria och gröna och parkeringsnormen är cirka 1 plats per lägenhet. Bostadsparkering och parkering till arbetsplatser sker i garage under mark i respektive kvarter, alternativt i parkeringshus. Besöksparkering sker som kantstensparkering längs de flesta gator.

2014

 • Mitthem och Sundsvalls kommun startar sina byggen hösten 2014.

2012

 • Planeringsarbeten samt rivning av de två första Tibnorhusen.

2011

 • Den första detaljplanen antogs sommaren 2011.
 • Vattendom var klar under hösten 2011.
 • Rivning av befintliga byggnader startade.

2010

 • Den fördjupade översiktplanen klar i januari.
 • Förhandlingar inleds med byggherrar.
 • Detaljplanen ute på samråd.

2009

 • Detaljplaneringen påbörjades i juni.
 • Första förhandlingen för försäljning av byggrätter startade i november.

2008

 • Parallella uppdrag klara i januari.
 • Arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades.