kaj3

Vår vision ligger till grund för planerna

Inför starten av det parallella uppdraget januari 2008 tog vi fram vår vision för området. Den är starkt kopplad till Stadsvision Sundsvall och fungerade , tillsammans med programförklaringen, som en inspiration och riktlinje för de arkitekter som medverkade i det parallella uppdraget.

Visionen lever såklart vidare och redan nu börjar den avspegla sig i arbetet.