arkitekt3

Norra kajen i perspektiv

Att utveckla en ny stadsdel handlar mycket om att tänka efter före. Om att lyssna av omvärlden och välja unika möjligheter för just Norra Kajen. När vi planerar för framtidens Norra Kajen gör vi det ur flera perspektiv. Vi kommer att låta det ekologiska perspektivet styra allt från energilösningar till materialval. De mänskliga behoven av skönhet, trygghet och upplevelser bygger vi in som kloka och oväntade lösningar i hela området.