grenar2

Klimatsmart är självklart

Stadsdelen ska vara långsiktigt hållbar och ekologisk. Utformningen ska minska behovet av transporter, vi ska skapa lokala lösningar för energiförsörjning, vatten och avfallshantering och använder i första hand byggnadsmaterial som är ekologiskt certifierade. För att hitta de bästa lösningarna har vi genomfört utredningar inom energiförsörjning, sophantering, fjärrkyla samt vatten och avlopp.

Smarta tekniska lösningar, generationsboende, multifunktionella bostäder och hållbarhet. När det gäller framtidens boende finns lika många önskningar och behov som det finns människor. Nya familjekonstellationer, särbo, delad vårdnad om barnen och möjligheten att jobba hemma är faktorer som påverkar.

På Norra Kajen inspireras vi av forskning och utveckling inom boendeområdet.