En alldeles särskild atmosfär

En stadsdel berör och engagerar långt bortom sina byggnader. De människor som flyttar in, lever och verkar på Norra Kajen kommer tillsammans att skapa stadsdelens atmosfär.

Nya livsstilar utvecklas av egen kraft men genom framsynta idéer och medvetenhet kan vi bidra med nyfikenhet och nytänkande.

skate3Här är några exempel:

Lustfyllt – Vi bygger in skönhet, trygghet och upplevelser som kloka och oväntade lösningar i hela området. Boende, arbete, nöjen, fritid, konst och kultur är integrerat med vatten och grönområden.

Innovativt – Norra Kajens boende tar avstamp i mångfald och skapandet av smarta tekniska lösningar, till exempel nya jobba-hemma-möjligheter. Ett boende som passar oavsett ålder och var du befinner dig i livet.

Vardagsliv – Norra Kajen planerar kajstråk och bryggor, boulevard och offentliga platser, utifrån att människor behöver och kan mötas i sin vardag.

Vi vill att Norra Kajen, på sitt alldeles speciella vis, blir synonymt med självkänsla, attityd och framtidstro.