Se världen med nya ögon

Fantasi, humor, skönhet och nyfikenhet. Konstnärlig utsmyckning höjer värdet och levandegör en plats genom att beröra och engagera. Vi ser hela Norra Kajen som en konstupplevelse. Platser som väcker tankar och skapar lust att stanna till är prioriterade ytor.

Förutom traditionell utsmyckning ska konsten integreras i utemiljön som lekskulpturer, dagvattenanläggningar, markbeläggning, belysning, dammar, kanaler, möbler eller med växter och tillfälliga installationer.

vas4