Känn dig säker

Trygghet är en allt viktigare aspekt i val av boende. För Norra Kajen genomsyrar trygghet tre nivåer: den allmänna zonen (gator, parker, gång- och cykelvägar), den halvprivata zonen (entréer, gårdar och trapphus) och den privata zonen (lägenheter och uteplatser).

Bland annat har vi arbetat in trygghet i planförslagen på följande sätt:

 • Inga återvändsgator eller större parkeringar
 • Korsningar och torg på de gåendes villkor
 • Gator, stråk och gårdar med god sikt
 • Tydliga gång- och cykelstråk
 • Ljusa och öppna entréplan
 • Huvudentréer mot gatan, gårdsentréer mot gården
 • Genomskinliga och belysta entrédörrar
 • Inga nischer eller gömslen
 • Låga planteringar som inte skymmer
 • Träd med lövkronor minst två meter ovanför mark
 • Genomtänkt belysning

Läs mer i Stockholmspolisens handbok om hur trygghet kan byggas in i boendet
www.botryggt.se