Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Känn dig säker

Trygghet är en allt viktigare aspekt i val av boende. För Norra Kajen genomsyrar trygghet tre nivåer: den allmänna zonen (gator, parker, gång- och cykelvägar), den halvprivata zonen (entréer, gårdar och trapphus) och den privata zonen (lägenheter och uteplatser).

Bland annat har vi arbetat in trygghet i planförslagen på följande sätt:

 • Inga återvändsgator eller större parkeringar
 • Korsningar och torg på de gåendes villkor
 • Gator, stråk och gårdar med god sikt
 • Tydliga gång- och cykelstråk
 • Ljusa och öppna entréplan
 • Huvudentréer mot gatan, gårdsentréer mot gården
 • Genomskinliga och belysta entrédörrar
 • Inga nischer eller gömslen
 • Låga planteringar som inte skymmer
 • Träd med lövkronor minst två meter ovanför mark
 • Genomtänkt belysning

Läs mer i Stockholmspolisens handbok om hur trygghet kan byggas in i boendet
www.botryggt.se