Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Stadsutveckling i samverkan

Sundsvalls kommuns översiktsplan från 2005 pekar bland annat ut Norra Kajen som utvecklingsområde för bostäder, handel och verksamheter. Norra Kajen Exploatering AB har tagit fram en nu antagen fördjupad översiktsplan över hur denna utveckling ska gestalta sig.

Utifrån den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen växer detaljplanerna fram och den första detaljplanen antogs sommaren 2011.

skiss