Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

skiss2

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen antogs i kommunfullmäktige hösten 2009 efter samråd och utställning.

En fördjupad översiktsplan medför alltid miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas. Det sker i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som följer med den fördjupade översiktsplanen.