skiss2

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen antogs i kommunfullmäktige hösten 2009 efter samråd och utställning.

En fördjupad översiktsplan medför alltid miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas. Det sker i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som följer med den fördjupade översiktsplanen.