Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

droppar

Kvalitets- och miljöprogram för Norra Kajen

Detaljplanen kan inte styra den kvalitet vi vill uppnå, både vad gäller allmänplatsmark och kvartersmark. Därför har vi tagit fram ett kvalitets- och miljöprogram som är riktlinjer för alla insatser i området.

Programmet involverar även byggherrarna. Innehållet visar de ambitioner som vi har på byggherrarna men även kommunens egna mål för vårt arbete med allmän platsmark i form av parker, gator och vägar samt kajer.

Programmet har antagits av både Norra Kajen Exploaterings styrelse och stadsbyggnadsnämnden i kommunen. På så sätt når vi hög kvalitet och värnar om de intentioner som finns för Norra Kajen.